AUTOTISSUE

MATRIX PATCH
Matrix Patch ekuin perikard patch, AutoTissue GmbH şirketinin patentli bir işlemiyle deterjanlarla özel zaman, pH ve sıcaklık parametreleri altında üretilen deselülerize bir yapıdır. İşlem tüm canlı hücreleri (bağ doku hücreleri ve endotel hücreleri ve bakteriler, virüsler, mantarlar ve mikoplazmalar) öldürmeye ve büyük ölçüde elimine etmeye yarar. Böylece, yalnızca kolajen ve elastinden oluşan bir matriks oluşturulur. Bu işlemin, hücrenin DNA ve RNA oranını, endojen retrovirüslerin alıcıya bulaşmasını engelleyebilecek şekilde azaltabileceği gösterilebildi.

AÇIKLAMA
Doku pigmentasyonundaki farklılıklar perikard patchlerde çok doğaldır ve emplantın kalitesine ya da işlevini görmesine herhangi bir etkisi yoktur.

MEVCUT MODELLER
Matrix Patch beş boyda temin edilebiliyor: 5 x 5 cm, 10 x 5 cm, 8 x 4 cm, 8 x 8 cm, 10 x 10 cm0 x 10 cm

MATRIX P PLUS N
Potansiyel büyümeye sahip hücresizleştirilmiş glutaraldehidsiz yamalı Matrix P plus N ile glutaraldehidişlemli yamalı Matrix P plus model değişkenlerindeki Matrix P plus ksenojenik pulmoner kalp kapakçığı, konjenital veya edinilmiş kalp hastalıklarının ameliyatı esnasında sağ ventrikül çıkış yolunun rekonstrüksiyonunda pulmoner kapağın değiştirilmesi amacıyla kullanılır. Ekteki yama-malzemesi proksimal ve distal anastomoz alanlarında daha kolay ve daha iyi bir adaptasyon sağlar. “Hammock-etkisi” olasılığını azaltmak için ufak dekompresyon ufak delikleri dış yamada bulunur.

Matrix P plus (N), bir porsin pulmoner kalp kapakçığıdır ve özel süre, pH ve sıcaklık parametreleri altındaki temizleyicileriyle Auto Tissue Berlin GmbH’nin özel bir prosedürüyle işlenmiş hücresizleştirilmiş dokudan oluşur. Bu işlem tüm canlı hücrelerin (fibrositler, fibroblastlar, endotelyal hücreler, bakteriler, virüsler, mantarlar, mikroplazmalar) yok edilmesi ve ortadan kaldırılması için uygulanmaktadır. Geriye kalan yapı yalnızca Kollajen ve Elastin içerir. Bu yöntem dokuda bulunan DNA ve RNA’yı minimum seviyelere azaltabilmekte ve bu sayede porsin endojen retro virüslerin (PERV) bulaşmasını engellenir.

MEVCUT MODELLER
Matrix P plus (N) pulmoner kalp kapakçığı 11 ila 27 mm arasındaki iç çaplarda mevcuttur ve 5 kategoride sınıflandırılır. Aşağıdaki tabloda mevcut ebatların ana hatlarıyla gösterilmektedir.

Kategori Neonatal Infant Children Intermediate Adult

mm
Olarak İç Çap

11 13 + 15 17 + 19 21 + 23 25 + 27